Psychotherapy magazine FSS MUNI

Practice - Inspiration - Confrontation

Psychotherapy 2007 / 2

Editorial: 
Zbyněk Vybíral: Zastaralá a dnešní
Theory: 
David Skorunka, Dana Hajná: Historic changes of family therapy
Kamil Kalina: Rozhovor o supervizi
Practice: 
Peter Tavel: O hledání smyslu života člověka s nevyléčitelnou nemocí (kazuistika)
Debate: 
Petr Moos: Diagnostika jako cesta tázání se
Gabriela Musilová: Poznámka k fenomenologii psychologie (a psychoterapie) "mentální anorektičky"
Radim Karpíšek: Teorie sexuální orientace: metodologický komentář
Congresses, conferences: 
Dana Dobiášová: První konference k 10. výročí založení ČSAP, Brno
Ladislav Nykl: X International Forum on the Person-Centered Approach, Mallorca
Reviews: 
R. Oxnam: Roztříštěná mysl (P. Zámečník)
D. Uhrová: Imaginácia ako zrkadlo (J. Štúrová)
K. Nešpor: Zůstat střízlivý (V. Kavenská)
Z. Vybíral: Psychologie jinak (J. Poněšický)
Briefly: 
Reakce na článek J. Poněšického (E. Pávková)
ZRníčka (aneb nicka od Z. Riegera)
After the deadline: 
15. 5. 2007 zemřel Tom Andersen