Psychotherapy magazine FSS MUNI

Practice - Inspiration - Confrontation

Psychotherapy 2017 / 1

Editorial: 
Roman Hytych
Research: 
Debate: 
Magdalena Frouzová, Jan Roubal – Interview s Johnem C. Norcrossem
Alena Hájková - Možnost samostatného výkonu psychoterapie v České republice (Psychoteraphy as an independent (business) activity in Czech republic)
David Holub: Vnitřní konverzace. Psychoanalytický komentář k příspěvku „O čem klienti hovoří s terapeuty ve svých představách“ (Inner conversation: Psychoanalytic commentary)
Reviews: 
Vybíral, Z. (2016). Jak se stát dobrým psychoterapeutem. (Karel Hájek)
Freeman, D., Freeman, J., Garety, P. (2015). Podezřívavost a paranoidní myšlenky (Jiří Šupa)
Ratislavová, K. (2016). Perinatální paliativní péče. (Linda Horváthová)
Levenson, H. (2016). Krátká dynamická psychoterapie (Nicola Kociánová)
Briefly: 
Magdalena Frouzová, Jan Roubal – Interview s Johnem C. Norcrossem