Objednávka časopisu on-line

Vyplňujte veškeré údaje pečlivě v zájmu bezproblémového vyřízení Vaší objednávky.

Důležité informace:

  • cena ročního předplatného je 373,- Kč
  • při zasílání do ciziny 593,- Kč
  • periodicita časopisu je 3x ročně
  • jednotlivá čísla stojí 109,- Kč
Prosím zkontrolujte správnost Vaší e-mailové adresy.
Jméno, příjmení a adresa nebo název organizace, IČO a adresa. Prosím zkontrolujte správnost adresy plátce - tato adresa bude uvedena na faktuře.
Zadejte adresu odběratele v případě, že je odlišná od adresy plátce.