Předchozí sympózia

Sympózium 2013: Psychoterapie dnes: kde se ocitla a kam se ubírá?

Sympózium 2011: Co a jak umíme zkoumat v procesu psychoterapie?

Sympózium zaměřené na výzkum v psychoterapii se konalo v Brně 26.-27.5. 2011. Vystoupili například Hedi Levitt, Ladislav Timulák nebo Dan Pokorný a mnoho dalších.

Více informací o programu, sborník abstraktů nebo fotky můžete najít na našich stránkách. Zpětně dekujeme všem účastníkům, kteří pomáhali utvářet atmosféru celé akce.

 

Více zde...

 


Sympózium 2009: Integrace v psychoterapii (Co s čím a proč?)

 Sympózium se zaměřovalo na současný trend integrace v psychoterapii. Mezi hlavními přednášejícími byli například zastánci integrativního přístupu ze zahraničí Ken Evans (UK) nebo Louis Castonguay (USA). Mezi českými představiteli jste mohli slyšet např. S. Kratochvíla, J., I.Bendu, J. Praška, Z. Vybírala nebo D. Skorunku. Na sympóziu byl také představen projekt nového výcviku "Integrace v psychoterapii". 

 Více o programu a knihu abstraktů si můžete přečíst zde.

 

 


Sympózium 2007: Diagnózy a diagnostikování v psychoterapii

 Na sympoziu, které se věnovalo tématu disgnostikování, jste mohli potkat odborníky z obou stran spektra. Jak ty pro diagnózy, tak ty vůči diagnostikování rezervovanější. Zajímavou součástí sympózia byla diskuze mezi těmito vystupujícími na základě odlišných stanovisek. Mezi přednášejícími byli například: MUDr. JAn Roubal, MUDr. David Holub, Michal Miovský Ph.D. , PhDr. Jiří Libra, MUDr. Markéta Skálová, Mgr. Jiří Šupa a další. Více o programu sympózia, fotky i zaznamená dojmy si můžete přečíst zde.