Program 2015

5. Mezinárodní psychoterapeutické sympózium 2015: Výcviky, Vzdělávání v psychoterapii

21.-23.5.2015

Čtvrtek 21. Května (Aula):

10:00 – 10:15 – Zahájení a uvítání, organizační informace

10:15 – 11:10 – Bernhard M. Strauss (DE): Current state and visions of psychotherapy training

11:10 -  12:05 – Maria Gilbert (UK): What works? The heart of effective psychotherapy training

12:05 – 13:30 – Oběd

13:30 – 14:25 – Omar Gelo (IT/A): Psychotherapy training research

14:25 – 14:45 – Přestávka

14:45 – 16:15

A)      Aula

Julia Halamová: Systém vzdelávania v terapii zameranej na emócie

Jiří Drahota: Praktické dovednosti skupinového psychoterapeuta

Magdalena Frouzová: Jak by měl a mohl vypadat výcvik v integrativní psychoterapii

B)     U32

Leoš Zatloukal: Ferda Mravenec a Brouk Pytlík jako asistující lektoři v terapeutickém výcviku aneb učení se pomocí zaměření na proces a na obsah

Dana Krausová: Vzdělávání v existenciálně - analytickém výcviku

Jan Holeyšovský: Principy Rogersova PCA v kontextu požadavků psychoterapeutického výcviku


16:15 – 16:45 – Coffee break

16:45 – 18.15

A)     Panel: Sebezkušenost (U32)

Diskutující: Dana Holubová, Jiří Růžička, Jan Holeyšovský, Jan Kubánek

B)      Panel: Dovednosti (Aula)

Diskutující: Aleš Fürst, Jiří Drahota, Vratislav Strnad, Radim Karpíšek

19:00 – doprovodný (a společenský) program v Café Atlas

 

Pátek 22. května:

9:30 – 10:30

A)      Aula

Ludmila Trapková, Vladislav Chvála: Liberecký výcvik v rodinné terapii psychosomatických poruch

Petr Možný: Pětiletý výcvik v KBT

B)     U32

Anton Polák: Konstanty a varianty v teorii Gestalt psychoterapie - implikace pro výcvik

Jiří Růžička: Užší a širší význam vzdělávání v psychoterapii

10:30 – 11:00 – Coffee break

11:00 – 12:30  

Panel: Centrum pro výzkum psychoterapie: Vzájemné obohacování výcviku a výzkumu

Jan Roubal, Tomáš Řiháček, Stáňa Dudová, Jana Kostínková, Roman Hytych, Michal Čevelíček

12:30 - 14.00 - Oběd

14:00 – 15:30                    

A)     Panel: Sebezkušenost (Aula)

Diskutující: Jan Šikl, Iva Hinková, Stanya Studentová

B)      Panel: Sebezkušenost (U32)

Diskutující: Jiří Jakubů, Věra Rašková, František Matuška, Viktor Dočkal

15:30 – 16:00 – přestávka

16:00 – 17:00

A)      Aula

Barbora Janečková: Biosyntetická terapie a jak se učí

Jan Roubal: Jaké kompetence nabývají terapeuti v Gestalt výcviku? A jak?

B)    Aula

David Skorunka: Povolání: rodinný terapeut

Zdeněk Macek: Výcvik Umění terapie: od informací k návykům

17:00 – 17:30 – Zbyněk Vybíral – ohlédnutí za pěti ročníky Sympozia (Aula)

 + oficiální shrnutí a zakončení prvních dvou dnů sympózia; jako tradičně výhled na téma 6. ročníku sympózia na jaře 2017

 

Sobota 23. května:

Workshopy „post-sympoziální“ – rozděleny do dvou bloků (9:00 – 10:45, 11:15 – 13:00)

9.00 - 10.45
 • Biosyntéza (Martin Hofman)
 • ČSPAP (Dana Holubová)
 • DVIP (Jan Kubánek)
 • Hermés (František Matuška)

11.15 - 13.00

 • Skálův institut (Magdalena Frouzová)
 • VIP (Radim Karpíšek, Markéta Skálová, Milan Stiburek)
 • Daseinsanalytický výklad snů (Jiří Růžička)

Postery

Např.:
 • Česká asociace pro psychoterapii
 • Český institut Biosyntézy
 • ČSPAP
 • DVIP
 • EFT
 • Gestalt Studia
 • INCIP
 • Instep
 • Procesově orientovaná psychoterapie
 • Skálův institut
 • Sociální klinika
 • VIP
 • Výcvik v Arte&Dramaterapii