Sympozium 2018

 

Centrum pro výzkum psychoterapie při Katedře psychologie FSS MU

vás srdečně zve k setkání na tradičním psychoterapeutickém sympoziu pořádaném 25. 5. 2018, které se od letošního ročníku profiluje jako

"Sympozium o výzkumu a praxi v psychoterapii"

Záměrem Sympozia je podpořit a propojit komunitu odborníků, kteří se zajímají o výzkum psychoterapie. Chceme navázat na tradici, kterou v tomto směru na mezinárodním poli dlouhodobě rozvíjí Society for Psychotherapy Research (SPR). Jsme rádi, že evropská sekce SPR udělila záštitu nad konáním Sympozia!

Tematicky se letos zaměříme na případové studie

V úvodní části Sympozia zazní zvaná přednáška věnující se výzkumně zpracovaným případovým studiím, kterou přednese profesor Mattias Desmet z Ghent University (ResearchGate). M. Desmet se dlouhodobě zabývá případovými studiemi v psychoterapii. Věnovat se bude tomu, jak je možné případové studie využít jako relevantní vědeckou metodu, která přináší unikátní informace a nabízí bohaté možnosti propojování výzkumu a praxe v psychoterapii.

      Zajímat nás bude:
          Jak mohou jednotlivé případy posouvat naše chápání psychoterapie?
    
     Jak může případová studie napomáhat spolupráci praktického psychoterapeuta, teoretika, výzkumníka i studenta?

Ve druhé části Sympozia proběhnou panelové diskuze o aktuálně probíhajících výzkumech v ČR. Zde otevřeme prostor (který podle nás zatím v Česku chybí), kde se navzájem seznámíme s tématy, na kterých v oblasti výzkumu psychoterapie pracujeme, které nás dlouhodobě zajímají, na které lze navázat či se k nim připojit.

Sympozium proběhne v pátek 25. 5. 2018 od 10 do 18 hodin, den zakončíme neformálním setkáním v přilehlé restauraci.

HARMONOGRAM Sympozia 2018 najdete zde.

Součástí Sympozia bude také posterová sekce

Jestliže chcete prezentovat výsledky své výzkumné studie či její proces prostřednictvím posteru, napište nám e-mail na info.sympozium [at] gmail.com.

Praktické informace

Registrace probíhá přes Obchodní centrum MU (kliknutím na částku níže přejdete na "balíček" v Obchodním centru).

Včasnou registraci bude možné zrušit do 30. 4. 2018 zasláním zprávy na naši e-mailovou adresu.

Vstupné:                   850 Kč (včasná registrace do 1. 4. 2018)

                                    500 Kč (student Mgr. a Ph.D. studia)

                                    1000 Kč (pozdní registrace a registrace na místě)

Místo konání:           Fakulta sociálních studií
                                    Joštova 10, Brno, 602 00

Kontakty:                  info.sympozium [at] gmail.com
                                  +420 549 493 604

Sympozium 2018 na Facebooku: PsychoterapeutickeSympozium


Těšíme se na vás v květnu v Brně!

          Jan Roubal a Tomáš Řiháček (programový výbor)
          Jana Kostínková (organizační výbor)